Katılımcılar

Kurum ve Kuruluşlar 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Düzce Valiliği

Düzce Belediyesi

Düzce Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)

Düzce ve Çevre İllerin İlçe Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıkları

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

 

Kişiler

Prof. Dr. Shigeru KAKUMOTO.

 Prof. Dr. KAKUMOTO, Tokyo Institute of Technology kurumunda çalışmaktadır.

12 Kasım 1999 tarihinde Merkez üssü Düzce ili olan depremden sonra, depremin etkilerine ve Deprem yaralarının

sarılmasına ilişkin,çeşitli araştırma ve incelemeler yapmak üzere Düzce'ye gelen Prof. Dr. Kakumoto,

o tarihten bu yana hem Düzce'nin hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin çok sayıda rapor

hazırlamış ve ulusal otoritelerle paylaşmıştır.

Prof. Dr. KAKUMOTO'nun başat araştırma konularından biri de, Ülkemizin iki büyük metropolü Ankara ve İstanbul

arasında depreme dayanıklı bir hızlı tren hattının planlanmasıdır.

 Eiji NAKATSU

 Eiji NAKATSU, Japan Railways Research Center'dan emekli olmuştur.

Uzun yıllar çalıştığı bu kurumda, Japonya'nın yeni hızlı tren hattının planlanması ve gerçeklenmesinde

aktif rol alan NAKATSU, bu konuda sadece ülkesinde değil, dünya da saygın bir otoritedir.

NAKATSU, uzunca bir süre MARMARAY projesinde de aktif görev almıştır ve bölgeyi yakından tanımaktadır.

 Prof. Dr. Mustafa ERDİK

Prof. Dr. ERDİK, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği

Bölümünden emekli olmuştur.

Doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde Rice University'de tamamlayan Prof. ERDİK,

International Association of Earthquake Engineering'in Direktörlüğünü yapmıştır.

Prof. ERDİK, depreme dayanıklı raylı ulaşım hatları konuları da dahil olmak üzere,

200'ün üstünde yayına sahiptir.