Panel Tanıtımı

Güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı ulaşım, toplumlar için her zaman en önemli gereksinimlerden biri olmuştur. Buna istinaden ulusal otoriteler, toplumların bu gereksinimlerine yönelik olarak büyük çaplı yatırımlar yapmıştır.

Türkiye, nüfusu hızla artan ve bunun bir sonucu olarak sosyal hayatında ulaşım gereksinimleri çeşitlenen, ayrıca sanayi hacminin artmasıyla bireylerin çalışma hayatında güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacı daha da baskın hale gelen bir ülkedir.

Ülkemizin iki büyük metropolü, İstanbul ve Ankara, birçok sektörde olduğu gibi ulaşım sektöründe de talebin en yoğun olduğu şehirlerdir. Bu iki metropol arasında güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı ulaşım imkanı sağlayacak çözümlerin en önemlilerinden biri Yüksek Hızlı Tren yatırımıdır.

Ancak ülkemizin, özellikle de İstanbul-Ankara arasındaki bölgenin, sair fay hatları içermesi, bu yatırımın planlama sürecini daha da önemli kılmaktadır. Ayrıca toplumsal ve iktisadi yapımız, örneğin aile fertlerinin bir araya gelme motivasyonu ve sanayi kuruluşlarının bu metropoller arasında yoğunlaşması, olası bir Yüksek Hızlı Tren yatırımının planlama sürecini, toplumsal refahın pekiştirilmesi açısından hayati öneme sahip hale getirmektedir.

Tüm bu nedenlerle, 10 Nisan 2017 günü, Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonunda, bahsi geçen sürecin tüm paydaşlarının katılımıyla "Hızlı Tren Paneli: Gelecek Nesiller İçin Refah: RaHat" başlıklı bir panel düzenlenecektir.

Toplumun her kesiminden konuya ilgi duyan potansiyel katılımcılarımızı panele davet etmekten onur duyarız.

 Düzenleme Kurulu